Erik van Hunnik

DGA Netwerk – “Het lidmaatschap van VNO-NCW Delft zet mij aan het denken omdat ik ondernemers uit andere sectoren ontmoet.”

Continue reading

Julius Kousbroek

DGA Netwerk – “Direct in contact met mensen in dezelfde positie”

Continue reading

Jelle van Dijk

DGA Netwerk – “De ondernemerstafel voor internationale zaken waar ik aan zit, is een fijne groep.”

Continue reading

Kaushilya Budhu lall

DGA Netwerk – “VNO-NCW West is belangrijk voor belangenbehartiging van ondernemers.

Continue reading

Richard Jongste

DGA Netwerk – “VNO-NCW West en VNO-NCW landelijk voeren een gerichte lobby voor de belangen van directeuren-grootaandeelhouders (dga’s).”

Continue reading

Leco van Vliet

DGA Netwerk – “In het netwerk van VNO-NCW West ontmoet je collega-ondernemers waar je nu eens niet tegenover maar naast zit”

Continue reading