Zorgpower

Een belangrijke schakel in het verbinden van zorgsector en bedrijfsleven wordt gevormd door de bijeenkomsten van Zorgpower. Sprekers tijdens de bijeenkomsten zijn autoriteiten op hun gebied, die actuele thema’s toelichten op een wijze die inspireert en uitnodigt tot discussie.

‘Een stevige verbinding met het bedrijfsleven kan behulpzaam zijn
bij de complexe uitdagingen waar de zorg voor staat’

Zorgpower Rotterdam is een platform waar bestuur¬ders en directeuren uit zowel het bedrijfsleven als de zorg elkaar ontmoeten. De zorgsector is – zeker in Rotterdam – omvangrijk, maar staat de komende jaren ook voor aanzienlijke en complexe uitdagingen. Binnen Zorgpower werken we vanuit de gedachte dat een stevige verbinding met het bedrijfsleven daarbij behulpzaam kan zijn. Tij¬dens onze bijeenkomsten faciliteren we daarom in het delen van ervaringen en dilemma’s, het zoeken naar samenwerking en innovatie en het signaleren van marktkansen. VNO-NCW Rotterdam constateert dat marktkansen en mogelijkheden om de bedrijfsvoering van de zorg te innoveren tot nog toe onvoldoende benut worden. Het faciliteren, stimuleren en aanjagen van innovaties in de zorg is belangrijk, het door ontwikkelen en de implementatie ervan behoren hoog op de agenda te staan.

Speerpunten:
– Zorg en welzijn aanbieders; vernieuwing in zorg en hulp aanbod
– Meer ruimte voor maatschappelijk ondernemen (deregulering, financiering, ruimte tot ondernemen)
– Innovatie en digitaliseringsrevolutie (kansen & bedreigingen, kosten)

Zorgpower Rotterdam
Zorgpower organiseert twee originele en inspirerende bijeenkomsten per jaar. Deelnemers aan de bijeenkomsten zijn: voorzitters van de directie, directieleden en directeuren in de zorgsector en aanverwante sectoren (o.a. ziekenhuizen, zorgcentra, verpleeghuizen, thuiszorg, psychiatrische zorg, farmaceutische industrie, zorgverzekeraar en toeleveranciers).

Meer informatie?
Tessa Langerijs, regiomanager VNO-NCW Regio Rotterdam, langerijs@vno-ncwwest.nl, 06 30 38 74 55

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam