HRM Expert Netwerk

Ondernemers worden op het gebied van mens en organisatie met veel en complexe vraagstukken geconfronteerd. Waar halen we goede mensen vandaan? Welke vernieuwde wet- en regelgeving komt er op ons af? Hoe maak en houd ik mijn onderneming toekomstbestendig? Hoe zorgen we voor een inclusief bestand? Wat betekent de digitalisering en automatisering voor mijn onderneming en hoe gaan we om met duurzame inzetbaarheid? Deze en soortgelijke vragen waren het afgelopen jaar onder¬werp van gesprek tijdens de bijeenkomsten. Een waardevol netwerk waar we elkaar (laten) inspireren en ervaringen uitwisselen. Astrid Jonker, voorzitter HRM Expert Netwerk, Director Human Resources - Port of Rotterdam.

De bijeenkomsten zijn een ontmoetingsplek en inspiratiebron voor directeuren HR en ondernemers.

HRM Expert Netwerk Rotterdam
Het HRM Expert Netwerk organiseert naast de eigen kwartaalbijeenkomsten minimaal twee inspirerende bijeenkomsten per jaar met wisselende thema’s, ingegeven door actualiteit.

Meer informatie?
Tessa Langerijs, regiomanager VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond, langerijs@vno-ncwwest.nl, 06 30 38 74 55.

Leden Raad van Advies

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam