Tevens lid van een bij de vereniging VNO-NCW aangesloten brancheorganisatie.
Uw contributie bedraagt op jaarbasis € 735

Geen lid van een bij de vereniging VNO-NCW aangesloten brancheorganisatie.
Uw contributie bedraagt op jaarbasis, bij

​0-25 werknemers ​€ 759
​26-50 werknemers ​€ 776
​51-100 werknemers ​€ 812
​101-200 werknemers ​€ 894
​201-300 werknemers ​€ 971
​301-400 werknemers ​€ 1.047
​> 401 werknemers ​€ 1.128
​Tweede of volgende lid uit dezelfde vestiging van één organisatie, of Jong Management-lid of Buitengewoon lid of Werkzaam bij de overheid ​€ 515
​Belangstellend (gepensioneerd) ​€ 159
​Enkele regio’s heffen een extra jaarlijkse bijdrage voor de kosten van reguliere bijeenkomsten.

​​Voor de regio Delft
Voor de regio’s Den Haag e.o. en Oostland
Voor de regio Rotterdam
Voor de regio’s Westland-Delfland en Metropoolregio Amsterdam

 

€ 40
€ 50
€ 70
€ 75

 

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam