Bouwpower Rotterdam

Ondernemers in de bouw versterken elkaar in Bouwpower om ook in de toekomst aansprekende projecten te realiseren. In Rotterdam hebben we een grote opgave van verstedelijking wat betreft woningbouw, mobiliteit en energie. Dit betekent ook een grote bouw- en onderhoudsopgave voor de woningmarkt. De uitdaging is om voldoende woningen beschikbaar te hebben en deze betaalbaar te houden. Wij zetten in op het doorzetten van de verdichting van Rotterdam, met focus op de binnenstad en Zuid.

Nederland heeft een matige score in duurzaamheid van het bestaande vastgoed. Hier ligt ook meteen een kans. Door goede proposities uit verschillende sectoren, zoals bouw, architectuur, projectontwikkeling en financiering, kan werk worden gemaakt van het verduurzamen van gebouwen. De Rotterdammer moet er wel de meerwaarde van kunnen inzien. Als dit lukt, draagt Nederland substantieel bij aan de gewenste CO2-vermindering van Kyoto en het Klimaatakkoord van Parijs. Tegelijkertijd levert het de bouw- en vastgoedsector voor jaren werk.

Voorzitter Bouwpower: Hamit Karakus:
’Verschillende bijeenkomsten en vergaderingen worden georganiseerd om onder meer over arbeidsmarkt, innovatie en uitdagingen in de bouwsector te praten. Hier worden verwachtingen, problemen en oplossingen gedeeld. Dat doen we als Bouwpower in het Rotterdamse en omgeving actief. Daardoor kunnen er betere beslissingen worden genomen in Rijnmond en is er ook de beste ruimte voor ondernemen.’

Speerpunten:
- Feijenoord City XL, een compleet nieuwe wijk: het ontwikkelen van Rotterdam-Zuid zorgt voor werkgelegenheid. Stadsontwikkeling vraagt om groots te denken.
- Leerwerk-akkoord Bouw
- Energietransitie
- Klimaat
- Woningbouwopgave met de randvoorwaarden mobiliteit, arbeidsmarkt en innovatie. Tevens oplossing zoeken voor aanbesteden.
- Innovatie: innovatiekracht vergroten in de bouw, capaciteitsproblemen daarmee oplossen, slimmer samenwerken, efficiënter
- Bedrijventerreinen
- Nieuwe bouwoplossingen, zoals scheiden wonen, verblijf & zorg & aanbod

Bouwpower Rotterdam
Bouwpower organiseert minimaal twee inspirerende bijeenkomsten per jaar met wisselende thema’s, die gebaseerd zijn op de actuele dynamiek in de regio.​​

Meer informatie?
Tessa Langerijs, regiomanager VNO-NCW Rotterdam en regio Rijnmond, langerijs@vno-ncwwest.nl, 06 30 38 74 55.

Leden Raad van Advies

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam