Welkom bij hét ondernemersnetwerk in uw regio
Lokale lasten en regelgeving, de economische situatie en het personeelsaanbod: voorbeelden van zaken die van grote invloed kunnen zijn op uw bedrijf. Een lidmaatschap van VNO-NCW West biedt u de gelegenheid hierover met andere ondernemers te sparren en invloed uit te oefenen. Wij luisteren naar de wensen van onze leden en werken samen aan een gezond ondernemersklimaat.

VNO-NCW West faciliteert waardevolle contacten
Bij VNO-NCW West kunt u waardevolle contacten leggen. Onze (bijna 2300) leden hebben veel kennis en ervaring in het bedrijfsleven die zij binnen ons netwerk willen delen. Bovendien hebben zij stuk voor stuk een hoge positie in een onderneming; velen zijn directeur-eigenaar.
Bent u op zoek naar een specifiek bedrijf? Vraag het ons en wij koppelen u aan het gewenste contact. Bovendien kunt u zelf contact onderhouden met andere ondernemers via het online ledennet en social media. En ontmoet potentiële klanten, leveranciers of partners tijdens de regiobijeenkomsten.

VNO-NCW West biedt netwerken op maat aan
Als lid netwerkt u niet alleen op lokaal niveau. U kunt ook deelnemen aan de bijeenkomsten van andere regio’s en aan de vakinhoudelijke netwerken Bouwpower, Zorgpower en het HRM Expert Netwerk. Bovendien faciliteren wij speciale netwerken voor directeuren-grootaandeelhouders en voor vrouwelijke ondernemers. De bijeenkomsten vinden vaak plaats in het bedrijf van een van de leden en de agenda wordt in overleg samengesteld.

VNO-NCW West lobbyt in uw belang
VNO-NCW West lobbyt in samenwerking met andere partijen intensief om het ondernemersklimaat in uw regio nog beter te maken. We onderhouden ook nauwe banden met het landelijke netwerk en voorzitter Hans de Boer. Actuele onderwerpen zijn lastenvermindering, vereenvoudiging van de regelgeving, betere bereikbaarheid, goede bedrijfsterreinen en het stimuleren van innovatie.

All Rights Reserved - VNO NCW Rotterdam